Encouraging Words

Darlene Sala’nın hazırlayıp İngilizcede sunduğu Encouraging Words programı, yaşamdaki zorluklara nasıl tepkiler verebileceğimize ve zor durumların nasıl üstesinden gelebileceğimize dair bizi teşvik ediyor.